Møde i det Grønne Råd

11. november 2019
Torsdag den 28. november kl. 18-20 er der igen møde i det Grønne Råd. Mødet foregår i Multicaféen på Høvedstensvej 45. Du kan finde dagsordener og referater og læse mere om det Grønne Råd og rådets arbejde på www.hvidovre.dk under Politik -> Dagsordener og referater -> Andre udvalg -> Det Grønne Råd.