Information om byggesagsbehandlingen i Hvidovre Kommune

Det er igen muligt at kontakte byggesagsafdelingen telefonisk. På hvidovre.dk kan man på desuden bestille tid til en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler.
5. november 2019

Byggesagsafdelingen i Hvidovre Kommune er i øjeblikket hårdt presset på grund af ekstraordinært mange byggesager. Den nuværende bemanding styrkes med yderligere ressourcer fra og med 2020; så vi kan få de lange sagsbehandlingstider reduceret til et acceptabelt niveau.

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for en byggesag 7-8 måneder i Hvidovre Kommune og fra årsskiftet reduceres sagsbehandlingstiden i takt med at sagspuklen afvikles. Nedbringelsen af sagsbehandlingstiden vil ske i løbet af foråret. Det betyder, at den gennemsnitlig sagsbehandlingstid vil blive nedbragt til 2-3 måneder for almindelige byggesager, og for dispensationssager, som kræver politisk forelæggelse, forøges sagsbehandlingstiden med op til to måneder.

Åbningstiderne for telefonisk henvendelse er:

Mandag kl. 10:00 – 11:30

Tirsdag  kl. 10:00 – 11:30

Torsdag kl. 13:00 – 14:30

Fredag  kl. 10:00 – 11:30

denne side kan du desuden finde svar på mange af de spørgsmål, man har brug for at vide noget om, når man skal til at søge om byggetilladelse. Her kan du også bestille tid til en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler.

Når du som borger søger om at få tilladelse til at bygge, vil vi bede dig om at være opmærksom på følgende:

  • På boligområdet tager vi ansøgningerne i den rækkefølge, som de er indkommet.

  • Når du har sendt din byggesag og fået en kvitteringsskrivelse fra Byg og Miljø, må du påregne, at der kan gå nogle måneder, førend sagen tildeles sagsbehandler og sagsbehandles. Når dette er sket, vil du høre fra os.

  • Jo mindre kompliceret byggesagen er, jo hurtigere vil sagsbehandlingstiden være, når sagsbehandleren sidder med sagen.

  • Det er altid en god ide at alliere sig med en rådgiver, så det er den korrekte dokumentation, der bliver sendt til byggesagsbehandleren.

  • Husk at færdigmelde dit byggeri, når byggeriet er afsluttet. Opfølgning på ikke færdigmeldte byggesager tager uforholdsmæssig megen tid for byggesagsbehandlerne; tid, som går fra den egentlige byggesagsbehandling