Kommunens budget for 2020 er vedtaget

4. november 2019

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2019 Hvidovre Kommunes budget for 2020 og overslagsår. 
Læs pressemeddelelsen om budgettet her:

https://hvidovre.dk/Hvidovre/presse/pressemeddelelser/2019/11/Budget%202020