Legater og fondsmidler for unge

17. oktober 2019

I december 2019 uddeler Hvidovre kommunes Jubilæumslegat og Hvidovre Tekniske Skoles Fond legatportioner. Målgruppen for fondene er blandt andet unge under uddannelse.

Se, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til legatportionerne og find yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer:

Hvidovre Tekniske Skoles Fond

Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Du kan også hente ansøgningsskemaet i Borgerservice på rådhuset.

Det udfyldte ansøgningsskema kan fremsendes til Hvidovre Kommune via Digital Post, sikker mail til hvidovre@hvidovre.dk eller pr. brev. Du kan også aflevere det personligt på rådhuset i Center for Politik og Ledelse. Vi skal modtage ansøgningen senest 15. november 2019.