Nu kan der søges om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

17. oktober 2019

Hvidovre Kommune uddeler hvert år økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service. Der er i 2020 afsat 590.271 kr. Ansøgningsrunden for midler til fordeling i 2020 er åben fra mandag den 14. oktober 2019 og frem til ansøgningsfristens udløb torsdag den 14. november 2019.

Du kan læse om kriterierne for at søge § 18-midler på www.hvidovre.dk/frivilligt-socialt, hvor du også finder det officielle ansøgningsskema, som skal udfyldes elektronisk.