Asfaltarbejde på Naverporten 26.-30. august

20. august 2019
I uge 35 bliver der lagt ny asfalt på Naverporten. Arbejdet betyder, at fremkommeligheden vil være begrænset, og at der kan forekomme støj i aften- og nattetimerne. Desuden bliver buslinje 1A omlagt, så den fra mandag den 26. august, tirsdag den 27. august, onsdag den 28. august og torsdag den 29. august i tidsrummet kl. 20-06 ikke kører ad Naverporten. Buspassagerer kan altså ikke stige af og på ved stoppestederne langs Naverporten, Rebslagerporten og Avedøre Tværvej. I stedet bliver der oprettet midlertidige busstoppesteder på Byvej i krydset ved Naverporten og i krydset ved Brostykkevej.