KB-Nyt

Kort nyt om udvalgte punkter på Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2019
6. juni 2019

Hvidovre skal flage med regnbueflag (pkt. 3)

Et flertal i Kommunalbestyrelsen kunne støtte et forslag fra SF om, at der i år skal flages med regnbueflag foran Hvidovre Rådhus den lørdag i august, hvor festivalen Copenhagen Pride løber af stablen.  Det sker for at sende et signal om at Hvidovre anerkender og værdsætter forskellighed både hos borgerne og kommunens ansatte.

Hvidovre skal være røgfri kommune (pkt. 6)

Hvidovre Kommune skal være røgfri kommune. Det besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen. Det betyder bl.a., at Hvidovre Kommune skal have røgfri arbejdstid, røgfri skoletid, røgfri fritid og røgfri udearealer. Der skal nu udarbejdes handleplaner for hvert af de fire områder, og forslaget om røgfri arbejdsplads skal behandles i kommunens MED-system.

Handleplan skal sikre færre omgørelser af handicapsager (pkt. 9)

Hvidovre Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til andelen af sager på handicapområdet, der bliver omgjort af Ankestyrelsen. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen godkendt en handleplan, der skal nedbringe andelen af omgørelser i Ankestyrelsen. På voksenhandicapområdet er der bl.a. tilført ressourcer, så sagsbehandlingstiden kan blive nedbragt.

Strategi for hjemtagelse af voksne borgere i botilbud (pkt. 10)

Voksne borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer skal i fremtiden i højere grad have botilbud i Hvidovre. Derfor har Hvidovre Kommune vedtaget en strategi for hjemtagelse inden for det specialiserede voksenområde. På baggrund af strategien skal der udvikles lokale botilbud i Hvidovre. Det skal sikre en forbedring af økonomien på området, ligesom det forventes af give en faglig forbedring af kommunens tilbud.

Hvidovre får en strategisk energiplan (pkt. 12)

Hvidovre har nu fået en strategisk energiplan, der bl.a. som formål at sænke CO2-udledningen fra kommunale bygninger med 2 procent om året, at den lokale energi skal udnyttes i fjernvarmenettet, at fremkommeligheden i kommunen skal være grøn og nem og at kommunen skal hjælpe borgere og virksomheder med at tage bæredygtige valg. Det blev samtidig besluttet at invitere borgerne til et borgermøde om energiplanen, og om hvordan de kan energirenovere deres hus.

Ny plan for rottebekæmpelse (pkt. 13)

Kommunalbestyrelsen godkendte en ny handleplan for rottebekæmpelse og vedtog samtidig en aktivitetsplan for området for 2019-2020. Som noget nyt er det besluttet at tillade privat rottebekæmpelse i Hvidovre, og derfor skal kommunen føre tilsyn med den private rottebekæmpelse. For at opnå et godt samarbejde om rotter i og omkring lejeboliger, holder kommunen et informationsmøde for boligselskaber i løbet af 2019.

Lokalplan for Bymidte endeligt vedtaget (pkt. 14)

Lokalplan 236, der skal skabe plangrundlaget for et nyt kulturcenter for borgere og foreninger i Hvidovre Bymidte blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Der var indsendt 18 høringssvar til lokalplanen, og på den baggrund blev der  vedtaget en række ændringer i lokalplanen, bl.a. den at der skal gennemføres en arkæologisk undersøgelse i god tid, før arbejdet med at anlægge den nye bymidte sættes i gang.