Møde i Det Grønne Råd 9. maj

29. april 2019
Det Grønne Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål. Næste møde i rådet er 9. maj 2019. Du kan læse mere om det Grønne Råds arbejde og finde dagsordener og referater fra møderne på hvidovre.dk.