Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsen

Resumé af udvalgte punkter fra kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2019
28. marts 2019

Høring om kommuneplantillæg for del af Avedøre Landsby (Pkt. 6)

I perioden den 1.–30. april vil grundejere, naboer og andre interesserede kunne komme med kommentarer og forslag i en forudgående høring om et kommuneplantillæg for en del af Avedøre Landsby.
Det er kommunalbestyrelsens tanke, at området skal udvikles, så der bliver mulighed for at bruge området til boliger og offentlige formål. Området, som kommuneplantillægget omfatter, vedrører Stavnsbjergvej 11 og 22, Avedørestræde 5, Storegade 10, Stevnsbovej 1 og Smøgen 4.
Den offentlige høring varer til og med den 30. april 2019.

Høring om kommuneplantillæg for hjørne ved Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej (Pkt. 7)

Borgere og virksomhedsejere vil blive inviteret til at bidrage til debat og offentlig høring om et nyt kommuneplantillæg for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Her ligger i dag bl.a. en grillbar, Netto, aftenskole-lokaler og en engros-virksomhed, men kommunalbestyrelsens intention er, at der i fremtiden skal kunne opføres bebyggelse på op til 20 etager, hvor der kan være boliger og offentlige funktioner.

Fingerplan 2019 er god for Hvidovre – men metroen mangler (Pkt. 8)

Kommunalbestyrelsen er godt tilfredse med forslaget til Fingerplan 2019, som erhvervsministeren har fremlagt. Flere af Hvidovre Kommunes ønsker er nemlig kommet med, bl.a. om ændringer af krav til virksomheder på Avedøre Holme, de ni nye erhvervsøer Holmene og nye muligheder for at skabe nye boligområder. I sit høringssvar til Fingerplanen påpeger kommunalbestyrelsen dog, at det ville være godt også at udvikle på infrastruktur og transportmuligheder i den centrale del af Hvidovre og omkring Hvidovre Hospital.
”Tusindvis af ansatte og daglige besøgende er i dag ikke koblet tilstrækkeligt op på overordnede kollektive trafikanlæg. Vi beklager derfor, at Fingerplan 2019 ikke indeholder reservationer til metro eller letbane gennem Hvidovre Kommune.”, skriver kommunalbestyrelsen i sit høringssvar.

Børnehavehuset Hvidovregade 47 bliver privat institution (Pkt. 18)

Den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har i en årrække lejet sig ind i kommunens bygning på samme adresse. Kommunen har nu opsagt lejemålet, fordi lokalerne skal bruges til andre formål, og i den forbindelse har børnehavehuset ansøgt om at fortsætte som privat institution. Det har kommunalbestyrelsen godkendt, og institutionen skal flytte ud af sine nuværende lokaler med udgangen af maj 2020.
En privat institution får ikke anvist børn fra kommunens pladsanvisning, men der vil stadig være kommunale støtte til rådighed for de enkelte børn, hvis der er brug for det. Center for Børn og Familier vil fortsat føre pædagogisk tilsyn med den nye private institution.

Realdania støtter arbejde med indeklima på skolerne (Pkt. 19)

Realdania har bevilliget 618.750 kr. til en strategisk indeklimaplan for Hvidovres folkeskoler. Indeklimaplanen skal indgå i den samlede udviklingsplan for skoleområdet og have fokus på, hvordan forbedringer i indeklimaet kan fremme børnenes trivsel, læring og udvikling.
I første omgang vil der blive arbejdet med indeklima på Dansborgskolen, Gungehusskolen og Avedøre Skole. De erfaringer, man får her, skal bruges på de andre skoler i kommunen.

Hvidovre Kommune fortsætter med tilskud til rygestopmedicin (Pkt. 20)

Siden 2017 har borgere på rygestopkursus i regi af Hvidovre Kommune kunnet få tilskud til rygestopmedicin - finansieret af satspuljemidler. Disse midler udløb med udgangen af 2019, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunen selv vil finansiere tilskuddet fremover.

Hvidovre Ishockey Klub overtager Fighters faciliteter (Pkt. 21)

Hvidovre Ishockey Klub og Hvidovre Kommune har indgået aftale om, at ishockeyklubben har brugsret til de lokaler og faciliteter i Frihedens Idrætscenter, som er blevet ledige efter, at Hvidovre Ishockey Fighters er gået konkurs.

Nej-tak til højere hastighed på Avedøre Havnevej (Pkt. 23)

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsatte i sommeren 2018 et Fremkommelighedsudvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan man kan forbedre fremkommeligheden i hovedstadsområdet ved at optimere og koordinere trafiklysene. I en rapport foreslår udvalget nu, at trafiklysene på Avedøre Havnevej ved Kløverprisvej, Allingvej, Kettevej, Brostykkevej, Dybenskærvej og Gammel Køge Landevej bliver optimeret, så hastigheden på Havnevejen kan øges med 6 km/t. Dette forslag har kommunalbestyrelsen dog takket pænt nej til. Af hensyn til cyklister og gående – og beboere i området – ønsker kommunalbestyrelsen ikke, at hastigheden bliver højere på Avedøre Havnevej.

Lokalplan for nye boliger ved Frihedens Butikscenter godkendt (Pkt. 24)

Kommunalbestyrelsen har godkendt Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, som har været i offentlig høring i november-december. I høringsperioden kom en række kommentarer fra borgere, som har givet anledning til at ændre i lokalplanen – bl.a. i forhold til bygningshøjde, placering og inddækning af tekniske installationer og bestemmelser om anvendelse af de forskellige etager i byggeriet.

Læs hele referatet fra kommunalbestyrelsens møde