Er du pårørende til en kræftsyg?

13. februar 2019

Det kan være meget ressourcekrævende at være pårørende til en kræftsyg. Hvidovre Kommune har en pårørendegruppe, som tilbyder støtte til at håndtere livet som pårørende til en kræftsyg. Gruppen giver mulighed for at styrke fællesskabet med ligestillede samt at mindske følelsen af at stå alene som pårørende.

Hvem kan deltage?

Voksne borgere i Hvidovre Kommune, der er nær pårørende til en kræftsyg.

Hvad indeholder tilbuddet?

  • Der indledes med en individuel afklarende samtale hos en kræftkoordinator
  • Gruppen mødes 2 timer ca. hver anden uge (om eftermiddagen) 
    i alt 8 mødegange
  • Gruppen er som udgangspunkt en lukket gruppe
  • Gruppen er en samtale- og netværksgruppe, ikke en egentlig terapigruppe

Opstart 7. marts 2019. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt kræftkoordinator: Pernille Lyngholm, mail: pvl@hvidovre.dk, tlf: 41517354 eller Jane Sannung, mail: jqs@hvidovre.dk, tlf: 61827478.