Gruppe for borgere med kræft

Holdstart 7. februar 2019
7. januar 2019

Nyt gruppeforløb henvender sig til borgere, der er i behandling for en kræftsygdom. Formålet med gruppen er, at deltagerne gennem samtale og erfaringsudveksling bliver bedre til at håndtere de følelsesmæssige store forandringer, der ofte sker, når man får stillet en kræftdiagnose.

Inden du starter, får du en individuel afklarende samtale hos en af kommunens kræftkoordinatorer. Gruppen mødes cirka hver anden uge og i alt otte gange. Første gang den 7. februar.

Der er plads til cirka otte deltagere i gruppen, som ledes af en sygeplejerske, der også er uddannet familieterapeut. Du kan høre mere og tilmelde dig ved at kontakte kræftkoordinator Pernille Lyngholm på tlf. 4151 7354 eller mail: pvl@hvidovre.dk.

Læs mere om kommunens tilbud til kræftsyge og deres pårørende på Hvidovre Sundhedscenters hjemmeside.