Invitation til borgermøde om Immerkær 42

2. januar 2019

I forbindelse med de forudgående høringer om den ændrede anvendelse af ejendommen Immerkær 42 og en mulig ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10 afholdes et borgermøde, hvor indholdet i de to høringer forklares, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Borgermødet finder sted den 3. januar 2019, fra kl. 18-20, i Teleforeningens bygning på Immerkær 42.

Læs mere om høringerne og projektet for Svend Aagesens Allé 10.