Invitation til borgermøde

Forslag til Lokalplan 140 for Holmegårdsskolen
14. januar 2019
Kom til borgermøde om lokalplan for Holmegårdsskolen: Tirsdag den 22. januar kl. 18-20 i skolens aula, Plovheldvej 8. For at øge kapaciteten på Holmegårdsskolen, skal den udvides med et 3. spor på alle årgange. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for de nødvendige om- og tilbygninger og sikrer, at det sker i overensstemmelse med skolens eksisterende arkitektoniske udtryk. Læs mere på hvidovre.dk -> Høring og Afgørelser (grøn boks på forsiden).