Borgermøde om lokalplan for Risberggård

21. januar 2019
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 236 for Risbjerggård, Hvidovre Bymidte vil der blive afholdt et borgermøde, hvor lokalplanens indhold forklares, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Datoen for borgermødet er den 30. januar 2019 fra kl. 18-20, og det finder sted i Bibliotekscafeen på Hvidovrevej 280. Lokalplanforslaget findes på hvidovre.dk under ”Høringer og afgørelser”.