Nye frister for foreninger

Nye frister for indsendelse af ansøgninger og sager til politisk behandling i Kultur og Fritidsudvalget
4. januar 2019
Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at der fra 2019 vil blive indført nye frister for aflevering af ansøgninger og andre sager, der skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Foreninger mm. bedes tage særlig højde for de nye frister og indsende ansøgninger o.l. i god tid, da sager ikke behandles, hvis de ikke indsendes rettidigt. Der gøres desuden opmærksom på, at der udelukkende gives tilskud til planlagte projekter og aktiviteter, der endnu ikke er afholdt.  

Sager, der skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget skal indsendes til Center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk eller forening@hvidovre.dk. 
Fristerne for årets udvalgsmøder meddeles kommunens foreninger direkte og på kommunens online Foreningsportal.


Kultur- og Fritidsudvalgets mødedatoer  - og tidsfrister for indsendelse af ansøgninger mm.

 14. januar   Tidsfrist overskredet
 6. februar   Tidsfrist overskredet
 1. marts   21. januar kl. 12:00
 8. april   25. februar kl. 12:00
 13. maj   18. marts kl. 12:00
 11. juni   29. april kl. 12:00
 9. september   29. juli kl. 12:00
 7. oktober   26. august kl. 12:00
 11. november   23. september kl. 12:00
3. december   21. oktober kl. 12:00