Legat- og fondsuddelinger

22. oktober 2018
I december 2018 uddeler Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Hvidovre Tekniske Skoles Fond legatportioner. Målgruppen for fondene er blandt andet unge under uddannelse.

På hvidovre.dk under Familier, børn og unge / Unge / Legater kan du se, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til legatportionerne samt finde yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer. Du kan også hente ansøgningsskemaet i Borgerservice på rådhuset.

Det udfyldte ansøgningsskema kan fremsendes til Hvidovre Kommune via digital post, sikker mail til hvidovre@hvidovre.dk eller pr. brev. Du kan også aflevere det personligt på rådhuset i Center for Politik og Ledelse. Vi skal modtage ansøgningen senest 15. november 2018.