Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 28. august

4. september 2018

Bygningsforbedringsudvalget nedlægges midlertidigt (pkt. 3)

Fordi Hvidovre Kommune står overfor store besparelser i de kommende år, har kommunalbestyrelsen valgt at nedlægge bygningsforbedringsudvalget, der yder tilskud til renovering af bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.. Med nedlæggelsen af udvalget kan kommunen spare 250.000 kroner om året.

Integrationsrådet fordeler posterne (pkt. 8)

Frem til slutningen af august har man kunnet indstille kandidater til Integrationsrådet i Hvidovre Kommune. Til de i alt 9 faste pladser og de 9 poster som stedfortrædere har der meldt sig en række borgere – blandt andet fem personer, som kan repræsentere flygtninge og indvandrere i Hvidovre, en enkelt repræsentant for de almene boligselskaber og tre fra kultur- og idrætslivet i Hvidovre. På denne baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet, at  fem af de indstillede kandidater indkaldes til møde i Integrationsrådet, hvor posterne i rådet kan fordeles.

Boliger på Svend Aagesens Allé i forhøring (pkt. 12)

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at planen om et kommende etagebyggeri på Svend Aagensens Allé vil blive sendt i forhøring, inden der arbejdes videre med en lokalplan for området. Planen er, at der skal opføres et nyt byggeri med almene ældre-, handicap- og ungdomsboliger.

Brøndby og Hvidovre får fælles akut-team i Hjemmesygeplejen (pkt. 17)

I løbet af efteråret 2018 etablerer Hvidovre og Brøndby Kommuner sammen et akut-team med sygeplejersker, der kan rykke ud i situationer, hvor hjemmesygeplejen ikke kan løse opgaven. Akutteamet får base på et ældrecenter i Brøndby, men er udekørende i både Brøndby og Hvidovre.

App låser døren op hos ældre (pkt. 18)

Hjemmeplejen får nu et nyt elektronisk låsesystem, som skal bruges hos de ældre, der ikke selv kan åbne døren, når hjemmeplejen kommer på besøg. Låsesystemet er indbygget i et nyt elektronisk journalsystem, som hjemmeplejen tog i brug i foråret 2018 og virker ved, at medarbejdere kan låse døren op via en app på mobiltelefonen. Samtidig bliver det registreret, hvem der låser sig ind via systemet og hvornår, og det giver ekstra tryghed for både den ældre og de pårørende.

Demente og deres pårørende får tryghedshotel og aflastning i hverdagen (pkt. 19) 

Sundhedsstyrelsen har bevilliget godt 1,6 mio. kr. til etablering to nye tilbud til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. I løbet af det kommende år skal der opbygges et såkaldt ”tryghedshotel” på Plejecenter Krogstenshave, hvor borgere med demens fx kan opholde sig, mens deres ægtefælle fx tager på familiebesøg eller på kursus. Samtidig bliver der også sat midler af til, at hjemmeplejen kan være til stede i hjemmet, hvis pårørende skal ærinder og borgeren med demens ikke kan være alene imens. 
Både tryghedshotellet og aflastning i hjemmet skal bl.a. være med til at sikre, at pårørende til mennesker med demens kan varetage omsorgen for personen i eget hjem i længere tid.

Rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (Pkt. 20)

Sundhedsstyrelsen har bevilliget i ca. 3,7 mio. kr. i perioden 2018-2020 til en styrket rehabiliteringsindsats for de skrøbeligste ældre i Hvidovre Kommune. Meningen er at videreudvikle den rehabiliteringsindsats, kommunen i forvejen har, så de skrøbeligste ældre får bedst mulig funktionsevne til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.