Betaling af ejendomsskat mv.

3. september 2018

I september 2018 foretager Hvidovre kommune udlæg i ejendomme for restancer vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav (renovation, rottebekæmpelse mv.). De berørte husejere vil modtage en underretning om, hvilken dato udlægget bliver foretaget. Underretningen sendes til ejernes digitale postkasse eller som papirbrev, hvis de er fritaget for digital post.

Hvis restancen, inkl. renter og gebyrer, ikke indbetales senest den dag, hvor udlægget bliver foretaget, vil sagen blive overdraget til advokat med henblik på inddrivelse af restancen ved salg af ejendommen på tvangsauktion.