Borgermøde om handicappolitik

Kommune og handicapråd inviterer til borgermøde om Handicappolitikken 2018-2022.
3. september 2018

Handicaprådet og Hvidovre Kommune inviterer til borgermøde om handicappolitik.
Mødet bliver hold i Teatersalen i Frihedens Idrætscenter torsdag den 27. september kl. 18-20.30.
Borgere med handicap, pårørende til borgere med handicap og andre interesserede er meget velkomne.
Har du særlige behov, fx for en døvetolk, så kontakt Center for Handicap og Psykiatri på mail hap@hvidovre.dk

Invitation til borgermødet

Program for borgermødet

Udkast til ny handicappolitik