Renovering af rådhuset i maj–november

4. juni 2018

Facaden på Hvidovre Rådhus skal renoveres. Byggeriet starter ultimo maj og slutter midt i november. 

Naboerne til rådhuset er orienteret om, at der kan forekomme støj i forbindelse med byggeriet. Orienteringen er sendt via brev eller Digital Post.

For at reducere gener forbundet med støj, vil særligt støjende byggeaktiviteter blive gennemført på hverdage i tidsrummet kl. 8-12. På hverdage i juli vil tidsrummet være forlænget, så de støjende aktiviteter kan foregå frem til kl. 16. Dette sker for at forkorte byggeperioden.

Fra midten af oktober vil de særligt støjende byggeaktiviteter være afsluttet.

Rådhuset, Center for Borgerservice og jobcentret forventer at holde åbent som sædvanligt i byggeperioden, men som borger må man i periode regne med mere ventetid end normalt, hvis man ringer til rådhuset. Dette skyldes, at medarbejdere er flyttet til andre lokaler pga. støj, og at der derfor vil være mindre bemanding ved telefonerne. Også sagsbehandlingstiden kan i byggeperioden blive længere end sædvanligt.

I byggeperioden kan du i øvrigt finde information om byggeriet på www.hvidovre.dk/renovering