Hvem skal have Miljøprisen 2018?

24. april 2018

Frem til den 1. juni kan du indstille kandidater, der har gjort noget særligt for klima, miljø, natur og energi i Hvidovre.

Hvidovre Kommunes miljøpris uddeles hver andet år til en virksomhed, institution, myndighed, organisation, forening eller enkeltperson i Hvidovre, der står for tiltag, projekter eller initiativer, som har:

Løst specifikke klima- miljø-, natur-, eller energiudfordringer med succes
Skabt større bevidsthed om klima- miljø-, natur- eller energiudfordringer blandt en større gruppe personer og/eller inddraget flere forskellige interessenter, borgergrupper
Medvirket til at sikre kvaliteter i omgivelserne af betydning for menneskers hygiejniske og rekreative levevilkår
Bidraget til at fremme et klimarobust Hvidovre eller et alsidigt dyre- og planteliv i kommunen
Medvirket til at begrænse spild, energi- og resurseforbrug.

Du kan indstille kandidater, hvis du bor, arbejder eller er foreningsaktiv i Hvidovre, og du kan indstille både andres og egne initiativer. 

Sådan gør du:

Skriv 1-2 A4-sider, hvor du beskriver projektets/initiativets/tiltaget. Teksten skal indeholde oplysninger om:
Det nyskabende
Formålet
Resultater
Målgrupper
Samarbejdspartnere
Hvordan projektet/initiativet lever op til kriterierne ovenfor.

Se mere om kriterier mv. på www.hvidovre.dk/Hvidovre/Priser-og-haedringer/Miljoeprisen

Send din indstilling inden den 1. juni 2018 til: HVIDOVRE KOMMUNES MILJØPRIS, Center for Plan og Miljø, Miljøteamet, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre – eller på e-mail: miljo@hvidovre.dk. 

Miljøprisen uddeles i oktober 2018.