Droneoverflyvning over Haveforeningerne Præstemosen, Kystengen, HF Kettehøj I og HF Kettehøj II

26. marts 2018

Hvidovre Kommune vil foretage droneoverflyvning af Haveforeningerne Præstemosen, Kystengen, HF Kettehøj I og HF Kettehøj II i perioden fra den 3. april 2018 til og med den 20. april 2018.

I tilfælde af dårligt dronevejr (fx regn eller hård blæst) forlænges flyveperioden. Der flyves ikke på lørdage og helligdage.

Dronen vil flyve i en højde af 45-60 meter over området. Formålet med droneoverflyvningen er ved hjælp af fotos at foretage en udvendig opmåling af bygninger og bygningernes afstand til skel. Opmålingerne skal bruges til opdatering af BBR.

Området 
Dronen vil overflyve områderne, hvor haveforeningerne ligger. 
Der vil forekomme situationer, hvor dronen ikke kan foretage korrekt opmåling, og hvor det derfor bliver nødvendigt at foretage manuel opmåling på grunden.

Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017) § 15, stk. 4, samt Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (lov nr. 1080 af 5. september 2013) § 3, stk. 2.

Flyvningen gennemføres af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, hvis ottepropels drone og dronepilot er godkendt som droneoperatør over bebygget område af Trafik- og Byggestyrelsen.