Kort nyt fra Kommunalbestyrelsens møde

Udvalgte punkter fra mødet den 27. februar 2018.
7. marts 2018
1. Brev til justitsminister om Kirkegade (sag 4)
Kommunalbestyrelsen godkendte beslutning om, at Bandidos nu igen har adgang til deres klubhus på Kirkegade 8. Her har der ellers været samlingsstedsforbud de sidste tre måneder, men det har ikke været muligt at forlænge forbuddet. Hvis der sker nye utryghedsskabende hændelser indenfor de næste to år, kan der udstedes et nyt ubegrænset samlingsstedsforbud. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen at sende et brev til justitsminister Søren Pape Poulsen og bede ham overveje mulighed for at give kommunerne mulighed for at forlænge et samlingsstedsforbud ud over de tre måneder.

2. Må højst bygge 8 etager (sag 6)
Et kommende byggeri ved Hvidovrevejs Butikstorv må højst være 8 etager.
Det blev besluttet i forbindelse med ændringer af Kommuneplan 2016, efter at ejeren af ejendommen Hvidovrevej Butikstorv har fremsendt et forslag om at bygge ovenpå butikstorvet og opføre en ny kombineret butiks- og boligejendom ved siden af det nuværende butikstorv. Der skal nu laves lokalplan for området.

3. Ny kort høring om boliger på Landlystvej (sag 7+8)
I forbindelse med lokalplan 141 for boliger på Landlystvej blev der stillet et ændringsforslag. Det blev samtidig besluttet, at forslaget bliver sendt i en kort høring 14 dage, før den endelige vedtagelse af lokalplanen, der åbner mulighed for byggeri af en samlet bebyggelse 56 boliger og 14 rækkehuse i 2-4 etager. 

4. Omklædningsrum (sag 10)
Kommunalbestyrelsen besluttede, at byggeriet af nye omklædningsrum på Avedøre Stadion sendes i en indbudt licitation. Projektet er blevet ændres, så det forventes, at de bud, der nu kommer vil ligge inden for den økonomiske ramme på knap 11 mio. kr. Det er planen, at omklædningsrummene skal stå klar i starten af 2019.

5. To mio. kr. til skoleudvikling (sag 14)
Hvidovres skoler har fået 2 mio. kr. fra AP Møller Fonden til at implementere det udviklingsprojekt, skolerne tidligere har fået penge fra AP Møller Fonden til at gå i gang med.
Formålet er at uddanne lærerne i at have fokus på relationerne med eleverne og mellem eleverne i en klasse. 

6. Hvidovre med i rådgivningscenter for demens (sag 15)
Hvidovre Kommune har sammen med Albertslund, Ishøj og Glostrup kommuner samt Alzheimerforeningen fået støtte fra satspuljen til at oprette et nyt tværkommunalt rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Centret bliver oprettet over de næste 2 år. Rådgivningscentret kommer til at ligge i Hvidovre.

7. Årets bil udstilling i Viborg og Hvidovre (sag 17)
Forstadsmuseet i Hvidovre indgår et samarbejde md Viborg Museum om et stort folkeligt udstillingsprojekt. Fra efteråret udstiller først Viborg de 50 biler, der har været Årets Bil som en jubilæumsudstilling for årets bil-kåringen. Udstillingen kommer så til Hvidovre nærmere bestemt Avedørelejren i starten af 2019, hvor den kan ses i tre måneder. I forbindelse med visningen i Hvidovre kåres desuden Årets Bil 2019.