Afhentning af affald i vinterhalvåret

Husk at sørge for lys og at rydde sneen, så vi kan hente dit affald
8. januar 2018

Belysning

I vinterhalvåret skal du sørge for lys på adgangsvejen til dit dagrenovationsstativ og dine genbrugsbeholdere. Der skal også være lys, hvor dit stativ og dine beholdere står. Så kan renovatøren se og betjene stativ/beholdere og undgå at snuble i mørket. Hvis du har bevægelsessensor og gamle elsparepærer, der er længe om at nå fuld lysstyrke, så skift til LED-pærer.

Hvordan rydder jeg sneen?

Du skal rydde adgangsvejen for sne og is og gruse adgangsvejen. Du skal rydde et spor på mindst 90 cm bredde ind til stativ/beholdere. Du skal også rydde et hul på mindst 90 cm bredde i snevoldene langs vej og cykelsti, så renovatøren kan komme igennem med affaldet. Husk også at rydde rundt om stativet, så det kan åbnes helt, og rundt om beholderne, så de ikke sidder fast i sneen.

Hvis affaldet ikke er hentet

Når der er faldet meget sne eller er glat, og renovatøren ikke har mulighed for at hente affaldet, kan du bruge en almindelig plastsæk til resten af dagrenovationen. Renovatøren henter automatisk den ekstra sæk næste gang, der hentes dagrenovation. Er dine genbrugsbeholdere nået at blive fyldt, så vent venligst med at smide mere genbrugsaffald i beholderne, til de er blevet tømt. 

Læs mere om affald i vinterhalvåret på www.hvidovre.dk/affald, hvor du også kan følge driftsituationen for indsamling af affald.