Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde

Udvalgte punkter fra mødet den 30. januar 2018
31. januar 2018

Lån til HIF (Pkt. 10)
Kommunalbestyrelsen har besluttet at give et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til fodboldafdelingen i HIF. Foreningen har økonomiske problemer, og lånet er en håndsrækning, der har skal medvirke til at bringe balance i regnskabet.

Forbedring af trafiksikkerheden på Naverporten og Rebslagerporten (Pkt. 11)
Der er bevilliget 8,6 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden på Naverporten og Rebslagerporten i Avedøre. På Naverporten kommer der bl.a. nye fortove og cykelstier, og på både Naverporten bliver der lavet fartdæmpning med bump og indsnævring af vejen. Hastighedsgrænsen på 40 km/t forlænges helt til krydset ved Byvej.

Sortering af madaffald (Pkt. 12)
Fra oktober 2019 skal madaffald fra husholdninger i Hvidovre også indgå affaldssorteringen. I forvejen sorterer borgere og institutioner bl.a. papir, glas, metal og pap. Og nu går forberedelserne i gang til, at også fx madrester, frugt, grøntsager, kød, æggeskaller, kaffefiltre og køkkenrulle kan sorteres og sendes til genanvendelse.
Grundejerne vil få en rumopdelt beholder på hjul til mad- og restaffald, der som udgangspunkt vil blive tømt en gang om ugen. Alle husstande får tilbudt affaldsposer til madaffaldet og en lille køkkenspand.