Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsen

Resumé af udvalgte punkter på kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2017
21. december 2017

Politiske udvalg på plads (Pkt. 3)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, sådan at strukturen for de politiske udvalg i den nye kommunalbestyrelse er kommet på plads.
De nye udvalg er udover Økonomiudvalget:

Teknik- og Miljøudvalget
Bygge- og Planudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Lokalplan for Vojensvej i høring (Pkt. 5)

En ny Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21–29 bliver nu sendt i offentlig høring i fire uger. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre boliger på en grund, der indtil nu har været udlagt til erhvervsformål. Grunden ligger ved siden af fire andre grunde, hvor der allerede er parcelhuse.

Flere erhvervsfolk i Erhvervskontaktudvalg (Pkt. 6)

I Hvidovre Erhvervskontaktudvalg mødes medlemmer fra kommunalbestyrelsen, fagfolk fra kommunen, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer og arbejdsmarkedsuddannelserne for at drøfte lokale og regionale erhvervsspørgsmål. Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget, at erhvervslivets repræsentation i udvalget styrkes, og at der oprettes en ekstra plads, som skal besættes med en repræsentant for Dansk Byggeri.

Nyt rygestop-projekt for unge (Pkt. 8)

Under overskriften ”Bliv en vinder uden tobak” lanceres et rygestop-projekt for unge på tværs af kommuner på Vestegnen og Sydamager. Hjerteforeningen og Dansk Idrætsforbund. 
Projektet skal forløbe i perioden 2018–2020, og visionen er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Der er tre indsatsområder i projektet: Folkeskoler, erhvervsskoler og fritidstilbud. Snus og tyggetobak er også omfattet af projektet.

Istiden fortsætter april måned med i 2018 (Pkt. 12)

Kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme et ønske fra Hvidovre Skøjteklub om at forlænge skøjtesæsonen med en måned i 2018. Det betyder, at skøjtehallen vil være åben til og med april.

Udvidet miljøpris – nu også med klima og energi med (Pkt. 13)

Hvidovre Kommunes miljøpris er blevet ændret, så prisen ikke alene kan tildeles personer, virksomheder osv., der har gjort en indsats for miljøet, men også i forhold til klima, natur og energi.

Hvidovre lever op til globale klima-ambitioner (Pkt. 14)

Hvidovre Kommune er med i det internationale klimasamarbejde Global Covenant of Mayors, og kommunen har netop modtaget samarbejdets blå stempel i forhold til at leve op til de gældende kriterier. 
For at være med i samarbejdet skal kommunerne opgøre den nuværende klimabelastning og risici ved klimaændringer, sætte mål for en aktiv klimaindsats og lave handlingsplaner for at nå målene.

Skrappere straf for ikke at fjerne bjørneklo (Pkt. 15)

Hvidovre Kommune har fået en ny indsatsplan for bekæmpelse af den giftige kæmpebjørneklo. Ændringen i forhold til den tidligere plan er, at straffen for ikke at fjerne bjørnekloen er blevet skrappere. Fra nu af kan kommunen påbyde grundejeren at foretage bekæmpelsen. Hvis påbuddet ikke bliver fulgt, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen for ejerens regning.
Tidligere var det kommunen, som betalte for at få fjernet bjønekloen, hvis ikke grundejeren fulgte påbuddet, og ejeren kunne straffes med bøde.

Brev til minister: Lange afklaringsforløb er opslidende (Pkt. 16)

Kommunalbestyrelsen sender nu et brev til beskæftigelsesministeren med en tilbagemelding på den fem år gamle reform af førtidspension og fleksjobområdet. I brevet gør kommunalbestyrelsen opmærksom på, at den nye lovgivnings stramme fokus på udvikling og dokumentation fastholder svage borgere i langvarige og opslidende afklaringsforløb, som har mange negative menneskelige konsekvenser.