Besøg af rottebekæmper

21. november 2017

I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme i landzone med sikringsordninger.

Rottebekæmperen kontakter ejer eller lejer på ejendommen. Er der ingen hjemme, bliver der afleveret en seddel med vejledning til, hvordan du kan kontakte Vej- og Parkafdelingen, hvis du har rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis du henvender dig via www.hvidovre.dk/rotter. Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.