Resultat af ældrerådsvalget

27. november 2017

Mere end hver anden +60-årige Hvidovre-borger stemte ved ældrerådsvalget i tirsdags. I alt 6.890 personer brugte deres stemme, og det giver en stemmeprocent på hele 57,7.

Følgende er valgt ind i Hvidovre Ældreråd for perioden 1/2-2018 – 31/12-2021:

• Bent Aarrebo Pedersen
• Birthe Mingon
• Christian Thode 
• Grete Hagedorn
• Jørgen Nygaard
• Peter Lougart
• Inge-Lise Rasmussen

Følgende er valgt som suppleanter:
• Marianne Hviid
• Carsten Bender
• Yvonne D. Fløjbo
• Diddi Tapdrup
• Wivie Groth
• Leif Hauballe Nielsen
• Ulla R. Bilsbo

Det nyvalgte Ældreråd konstituerer sig d. 29.1.2018 og træder i funktion 1.2.2018.