Asfaltarbejde på Stamholmen afsluttes den 21. november

21. november 2017
Asfaltarbejdet på Stamholmen mellem udkørslen til Gl.Køge Landevej og rundkørslen forventes afsluttet tirsdag den 21. november kl. 17. Vi beklager meget de gener, arbejdet har forårsaget – især i går mandag den 20. november. 

Mellem kl. 14 og 17 tirsdag den 21. november vil den ene kørebane på Stamholmen - fra Avedøreholmen til rundkørslen ved Industriholmen være spærret. 
For at trafikken til og fra Avedøre Holme i dag kan afvikles uden for store gener henstiller vi til, at virksomhederne følger denne kørselsvejledning:

BENYT udkørslen ved Gl. Køge Landevej – gælder for virksomheder på:
Stamholmen (mellem udkørslen ved Gl. Køge Landevej og rundkørslen)
Avedøreholmen
Helseholmen
Kanalholmen 

BENYT udkørslen til Avedøre Havnevej ved rundkørslen – gælder for virksomheder på:
Stamholmen (mellem Jernholmen og rundkørslen)
Nordholmen
Valseholmen
Sydholmen
Industriholmen
…og den øvrige del af Avedøre Holme

Vi henstiller samtidig til, at man følger skiltningen i området.

I de kommende dage vil der blive malet striber på asfalten. Vi forventer ikke, at dette arbejde vil medføre store gener for trafikken.