Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt fra kommunalbestyrelsen

Læs kort nyt om udvalgte sager fra kommunalbestyrelsens seneste møde, der fandt sted 24. oktober 2017.
3. november 2017

Behandling af klager over mobning på skoler (punkt 9)
Fremover vil det være den enkelte skoleleder, der skal behandle eventuelle klager over mobning på kommunens folkeskoler. Samtidig etableres et fast tilbagemeldingssystem, hvor skolelederne på kommunens skoler løbende skal orientere Center for Skole og Uddannelse om alle mobbesager. På den måde kan den kommunale forvaltning følge mobbeproblematikken tæt. Foruden den løbende indrapportering vil medlemmerne af kommunes Børne- og Undervisningsudvalg en gang hvert halve år blive orienteret om udviklingen i mobbesager.

Mulighed for etablering af handicapboliger (punkt 11)

Boligselskabet Lejerbo har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et forslag om at omdanne to ledige erhvervslejemål i Strandbyparken til ældre- og handicapegnede boliger.
I forvejen er der i Hvidovre et behov for handicapboliger. Kommunen betaler i dag for pladser i midlertidige botilbud, som optages af borgere, der er klar til at flytte ud i egen bolig men stadig har brug for socialpædagogisk støtte. Disse borgere har vanskeligt ved at skaffe sig en bolig. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for flere af kommunens centre har allerede mødtes med Lejerbo med henblik på yderligere dialog om projektet. En enig kommunalbestyrelse besluttede at gå videre med dialogen med Lejerbo.

Ny eliteidrætspolitik skal skabe bedre vilkår for Hvidovres bedste atleter (punkt 12)
En ny eliteidrætspolitik skal være med til at få endnu flere af Hvidovres bedste atleter og idrætsforeninger til at blande sig i toppen af deres respektive idrætsgren.
Hvidovre Kommune vil med den nye eliteidrætspolitik blandt andet arbejde for at blive Team Danmark-elitekommune indenfor kort tid. Desuden er der planer om at etablere et netværk bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, eliteforeningerne og kommunen. Dette netværk skal være med til at sikre yderligere økonomisk støtte til eliteidrætten.
Endelig indeholder eliteidrætspolitikken også en plan om at understøtte idrætsforeningerne og Hvidovre Idrætsråd i at udvikle ideen om at lave et Idrættens Hus i Hvidovre.

Nyt vinter- og renholdelsesregulativ (punkt 18)
Kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser er blevet revideret. Det indebærer blandt andet, at glatførebekæmpelsen på offentlige fortove og gangstier så vidt muligt skal foregå ved brug af grus eller sand, da det er bedst for miljøet, ligesom det beskytter fortovsfliserne mod skader. Desuden må der fremover ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på offentlige fortove, gangstier og andre af kommunens arealer.

Nye køkkener til to institutioner (punkt 20)
Kommunalbestyrelsen vedtog en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opgradering af køkkenerne i de to institutioner, Mælkebøtten og Willer.
Opgraderingen, der blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2017, skal gøre de to institutionskøkkener til produktionskøkkener og er et led  i kommunens vision om, at alle børn i dagtilbud skal have tilbud om en madordning med hjemmelavet mad.

Omklædningsrum på Avedøre Stadion skal drøftes igen i udvalget (punkt 21)
Tidligere har kommunalbestyrelsen godkendt et projekt med nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion. Projektet har været sendt i licitation, hvor fem entreprenører har afgivet tilbud, men i og med, at alle fem tilbud ligger langt over den estimerede sum er projektet endnu ikke blevet realiseret. Kommunalbestyrelsen valgte derfor at sende sagen retur til Teknik- og Miljøudvalget, der skal finde en løsning.

Styrelse har lavet tilsyn med Jobcentret og Ydelsesservice (punkt 24)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ført tilsyn med Jobcentrets og Ydelsesservices administration af rådighedsreglerne. Ud af de 20 sager, der blev gennemgået viste det sig, at 17 sager blev håndteret korrekt, mens tre blev håndteret med mindre fejl. Styrelsen har på den baggrund vurderet, at Hvidovre Kommune generelt har en velfungerende procedure til at opfange og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten.