Legat- og fondsuddelinger

24. oktober 2017

I december 2017 uddeler Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Hvidovre Tekniske Skoles Fond legatportioner. Målgruppen for fondene er blandt andet unge under uddannelse.

På www.hvidovre.dk under Familie, børn og unge / Unge / Legater kan du se, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til legatportionerne samt finde yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer. Du kan også afhente ansøgningsskemaet i Borgerservice.

Det udfyldte ansøgningsskema kan fremsendes til Hvidovre Kommune via Digital Post, sikker mail eller brevpost, og vi skal have modtaget det senest 15. november. Du kan også aflevere det personligt på borgmesterkontoret.