Miljøbilen henter dit farlige affald

I dagene 4. til 8. september 2017 indsamles miljøfarligt affald. Miljøbilen kører i tidsrummet fra kl. 16.00 (fredag fra kl. 15.30) til kl. 20.00 og stopper 41 forskellige steder i løbet af ugen.
28. august 2017
Miljøfarligt affald omfatter bl.a.:
Alle slags batterier
Bilakkumulatorer
Frost-, sprinkler- og kølervæske
Kemikalier
Malingrester
Olieaffald
Spraydåser
Elsparepærer og lysstofrør

Dit farlige affald skal du aflevere personligt ved miljøbilen. Det er ulovligt at henstille det farlige affald i forvejen på miljøbilens stoppested. Hvis du ikke har mulighed for at møde op ved miljøbilen i de annoncerede tidsrum, kan du i stedet aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen, Avedøreholmen 97.

Mandag d. 4. september
Immerkær, ved tunnel til Rødovre Station kl. 16.00 – 16.20
Rebæk Allé 24, ved Rebæk Plads kl. 16.30 – 16.50
Hvidovre Stationscenter, bageste P-plads kl. 17.00 – 17.20
Plovheldvej, ved Holmegårdshallen kl. 17.30 – 17.50
Hvidovre Torv kl. 18.00 – 18.20
Brøndager, ved Kirkebroen kl. 18.30 – 18.50
Rebæk Allé 77, ved M. Bechs Allé kl. 19.00 – 19.20
Klardam 7 kl. 19.30 – 19.50

Tirsdag d. 5. september
Hvidovrevejs Butikscenter, P-plads ved Allingvej kl. 16.00 – 16.20
Sønderkær, ved Krogstens Allé kl. 16.30 – 16.50
Krogstens Allé, ved Mørups Allé kl. 17.00 – 17.20
Ejby Allé, ved Sydkærsvej kl. 17.30 – 17.50
Kvistgårdsvej, ved Grønholtvej kl. 18.00 – 18.20
Risbjergvej, ud for Risbjergskolen kl. 18.30 – 18.50
Sognegårds Allé, ved Bibliotekvej kl. 19.00 – 19.20
Spurvehøjvej, ved Tusbyvej kl. 19.30 – 19.50

Onsdag d. 6. september
Ketilstorp Allé 6, ved Brostykkevej kl. 16.00 – 16.20
Brostykkevej, P-plads v. Menelaos Blvd. kl. 16.30 – 16.50
Ketilstorp Allé 52, v. Menelaos Blvd. kl. 17.00 – 17.20
Achilles Allé, ved Nestors Allé 3 kl. 17.30 – 17.50
Idrætsvej, p-plads ved Doras Allé kl. 18.00 – 18.20
Bjergagervej, ved Svendebjergvej kl. 18.30 – 18.50
Åmarken Station, P-plads kl. 19.00 – 19.20
I. C. Lembrechts Allé, ved Strandbovej kl. 19.30 – 19.50

Torsdag d. 7. september
Frihedens Butiksc., sydligste P-plads v. Hvidovrevej kl. 16.00 – 16.20
Hvidovre Enghavevej 7, v. Langhøjparken kl. 16.30 – 16.50
Perlevej 51-59 kl. 17.00 – 17.20
Strandholms Allé, v. Hvidovre Strandvej kl. 17.30 – 17.50
Langhøjskolens P-plads kl. 18.00 – 18.20
Koralvej ved Bavnevej kl. 18.30 – 18.50
Lodsvej 74, ved Hvidovre Strandvej kl. 19.00 – 19.20
Strandegårdsvej, ved Søbyvej kl. 19.30 – 19.50

Fredag d. 8. september
Vesterkærsvej, ved Kettevej kl. 15.30 – 15.50
Kastanienborgvej 23 kl. 16.00 – 16.20
Alarmpladsen, ved Cirkusmuseet kl. 16.30 – 16.50
Toftemosevej 34, ved Fjeldstedvej kl. 17.00 – 17.20
Fjeldstedvej 23, ved Brobyvej kl. 17.30 – 17.50
Paradisvej, ved Engstrupgårdsvej kl. 18.00 – 18.20
Blochs Allé, ved Parallelvej kl. 18.30 – 18.50
Tårnfalkevej, ved Søvangsvej kl. 19.00 – 19.20
Tranevej 9, ved Frydenstrands Allé kl. 19.30 – 19.50