Betaling af ejendomsskat mv.

28. august 2017
I september 2017 foretager Hvidovre Kommune udlæg i ejendomme for restancer vedr. 
ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav (renovation, rottebekæmpelse mv.). 

De berørte husejere vil modtage en underretning om, hvilken dato udlægget bliver foretaget.
Underretningen sendes til ejernes digitale postkasse eller som papirbrev, hvis de er fritaget 
for digital post.

Hvis restancen, inkl. renter og gebyrer, ikke indbetales senest den dag, hvor udlægget 
bliver foretaget, vil sagen blive overdraget til advokat med henblik på inddrivelse af restancen 
ved salg af ejendommen på tvangsauktion.