Tid til at klippe hæk og ordne fortov

Kommune og SGH gentager ”Klip din hæk”-kampagne
28. august 2017
Sommeren er ved at være slut, og det er igen tid til at tæmme det frodige grønne omkring matriklen. Derfor gentager Hvidovre Kommune sammen med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (SGH) nu sidste års kampagne, der fik husejerne til at aflevere 4 tons haveaffald i container opstillet forskellige steder i Hvidovre.

 - Resultatet fra sidste års kampagne viste os, at hvis vi sammen med kommunen, opfordrer husejerne her i Hvidovre til at klippe hæk og træer og luge ukrudt på deres fortov, så giver det gevinst, siger Flemming J. Mikkelsen fra SGH, der var glad for sidste års 4 tons indsamlet haveaffald, men håber, at der kommer endnu mere i containerne i år.

- Det her er med til at skabe en følelse af, at det er et fælles ansvar. Det er grundejernes opgave at holde fortovet rent for ukrudt, græs etc. så alle kan færdes sikkert og nemt. Jeg tror faktisk, at mange nye husejere ikke er klar over dette. Oven i købet ser det pænt ud, når det hele ikke vokser vildt. Hvidovre bliver pænere, tilføjer han.

8 containere opstilles
 - Vi har valgt at placere containerne lidt anderledes i år, fortæller Vej- og Parkchef Michael Søndergaard Daugaard:
 - Der vil også i år blive opstillet 8 containere, men flere af dem, der var mindst haveaffald i, har vi valgt at placere andre steder og typisk inde i villakvarterne i håbet om, at borgerne så lettere kan komme til at aflevere deres hækafklip og ukrudt.

Man kan selvfølgelig også komme af med sit grønne affald via den haveaffaldsordning som langt de fleste grundejere er med i.
Med ”Klip din hæk og tag ukrudt væk”-kampagnen opfordrer Hvidovre Kommune og SGH i fællesskab Hvidovres haveejere til at fjerne ukrudt fra deres fortov og klippe hæk og buske og træer, der støder op til fortov og cykelsti. Som grundejer skal du fjerne ukrudt fra fortov og cykelsti ud for din egen grund, klippe din hæk (så der er 20 cm ud til fortovet) og beskære buske og træer. Det er vigtigt, at træer og buske ikke hænger ud over vejskilte og gadelamper og generer gående og cyklister.

Kommunens Vej- og Parkafdeling vil også benytte kampagnedagene 7.-11. september til at gøre en ekstra indsats for at gøre de kommunale arealer pæne og sikre at færdes på.