Borgermøde om handicappolitik

Kommunens handicappolitik skal revideres.
30. august 2017
Hvidovre Kommunes handicappolitik skal revideres.
Derfor inviterer Handicaprådet og Hvidovre Kommune til borgermøde.

Mødes holdes mandag den 18. september kl. 18.30-21.30 i Teatersalen i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.
Ordstyrer: Thomas Gruber – politisk konsulent i Landsforeningen LEV 

Program for borgermødet:
18.30: Velkomst ved formand for Handicaprådet Jan Nielsen og borgmester Helle Adelborg.
18.40: Oplæg om aktuelle handicappolitiske emner ved formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.
19.00: Pause.
19.10: Dialog med caféborde. Hvert bord drøfter et tema fra handicappolitikken: Tilgængelighed, information/kommunikation, uddannelse og læring, beskæftigelse, kultur og fritid, rehabilitering, bolig og retssikkerhed.
20.15: Pause.
20.25: Afrundende dialog hvor cafébordsgrupperne fremlægger deres vigtigste pointer.
Der er mulighed for at stille spørgsmål til et panel som består af formand og næstformand for Handicaprådet, politikere og borgerrådgiver.
21.20: Afslutning

Alle er velkomne til borgermødet, der danner grundlag for udarbejdelsen af Handicappolitik 2018.
Læs den nuværende handicappolitik

Har du særlige behov fx for en døvetolk, så kontakt Center for Handicap og Psykiatri på mail: hap@hvidovre.dk