Info til kommende folkepensionister

13. juli 2017
Fra den 1. juli 2017 vil Udbetaling Danmark ikke længere udsende meddelelsesbreve om ansøgning om folkepension. Folkepensionister skal derfor fremover selv være opmærksomme på at søge folkepensionen 2-3 måneder før pensionsalderen.