Miljøbilen henter dit miljøfarlige affald

2. juni 2017

I dagene den 12. til 16. juni indsamler vi miljøfarligt affald. Miljøbilen kører i tidsrummet fra kl. 16.00 (fredag fra kl. 15.30) til kl. 20.00 og stopper 41 forskellige steder i løbet af ugen.

Miljøfarligt affald omfatter bl.a.
Alle slags batterier
Bilakkumulatorer
Frost-, sprinkler- og kølervæske
Kemikalier
Malingrester
Olieaffald
Spraydåser
Elsparepærer og lysstofrør

Dit farlige affald skal du aflevere personligt ved miljøbilen. Det er ulovligt at stille det farlige affald i forvejen på miljøbilens stoppested. Hvis du ikke har mulighed for at møde op ved miljøbilen i de annoncerede tidsrum, kan du i stedet aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen, Avedøreholmen 97.

Mandag d. 12. juni
Immerkær, ved tunnel til Rødovre Station kl. 16.00 – 16.20
Rebæk Allé 24, ved Rebæk Plads  kl. 16.30 – 16.50
Hvidovre Stationscenter, bageste P-plads kl. 17.00 – 17.20
Plovheldvej, ved Holmegårdshallen  kl. 17.30 – 17.50
Hvidovre Torv   kl. 18.00 – 18.20
Brøndager, ved Kirkebroen  kl. 18.30 – 18.50
Rebæk Allé 77, ved M. Bechs Allé  kl. 19.00 – 19.20
Klardam 7    kl. 19.30 – 19.50

Tirsdag d. 13. juni
Hvidovrevejs Butikscenter, P-plads ved Allingvej kl. 16.00 – 16.20
Sønderkær, ved Krogstens Allé  kl. 16.30 – 16.50
Krogstens Allé, ved Mørups Allé  kl. 17.00 – 17.20
Ejby Allé, ved Sydkærsvej   kl. 17.30 – 17.50
Kvistgårdsvej, ved Grønholtvej  kl. 18.00 – 18.20
Risbjergvej, ud for Risbjergskolen  kl. 18.30 – 18.50
Sognegårds Allé, ved Bibliotekvej  kl. 19.00 – 19.20
Spurvehøjvej, ved Tusbyvej  kl. 19.30 – 19.50

Onsdag d. 14. juni
Ketilstorp Allé 6, ved Brostykkevej  kl. 16.00 – 16.20
Brostykkevej, P-plads v. Menelaos Blvd. kl. 16.30 – 16.50
Ketilstorp Allé 52, v. Menelaos Blvd.  kl. 17.00 – 17.20
Achilles Allé, ved Nestors Allé 3  kl. 17.30 – 17.50
Idrætsvej, p-plads ved Doras Allé  kl. 18.00 – 18.20
Bjergagervej, ved Svendebjergvej  kl. 18.30 – 18.50
Åmarken Station, P-plads   kl. 19.00 – 19.20
I. C. Lembrechts Allé, ved Strandbovej  kl. 19.30 – 19.50

Torsdag d. 15. juni
Frihedens Butiksc., sydligste P-plads v. Hvidovrevej kl. 16.00 – 16.20
Hvidovre Enghavevej 7, v. Langhøjparken kl. 16.30 – 16.50