Cyklist-undersøgelse

28. juni 2017
Hvidovre Kommune deltager i Den nationale Cyklistundersøgelse, som en række danske kommuner står bag.
Derfor vil analysefirmaet Megafon i slutningen af juni gennemføre telefoninterviews med 150 tilfældigt udvalgte borgere i Hvidovre om deres cykelvaner.