Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Møde i Det Grønne Råd

4. maj 2017

Det Grønne Råd holder møde torsdag den 18. maj kl. 18.00.

Sted: Parkeringspladsen, Strandhavevej, Hvidovre Havn
Tilmelding til qjn@hvidovre.dk senest den 11. maj. Alle interesserede er velkomne.
Mødet starter med rundtur ved Hvidovre Strandpark og Kystagerparken. Vi skal høre om udvidelsen af stranden, fredning, naturbeskyttelse, dyre- og fugleliv og plejetiltag v. Vej og Park, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Derefter er der møde i Spisestedet Troldanden på havnen.

Dagsorden:
1. Velkommen, præsentationsrunde og valg af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nye punkter til behandling på dagens møde
a. Kort status på projekt klimatilpasning af Strandørekvarteret v/ Janne Sommer
b. Evaluering af Rådsarbejdet i 2016. Form, indhold, forbedringer. Forvaltningens, politikernes og Rådets opfattelse
c. Eventuelle indkomne punkter
4. Meddelelser til og fra Center for Plan og Miljø
5. Godkendelse af referat fra sidste møde
6. Opfølgning på punkter fra forrige møde
a. SGH, Grf. Nymarken og Grf. Strandøre orienterer rådet om deres foreningers formål og arbejde (ca. 8 min hver).
7. Rapport fra eventuelle arbejdsgrupper
8. Forslag til emner på kommende møder
9. Kommende møder: Torsdag den 14. september og torsdag den 23. november - foreløbig
10. Eventuelt