Bliv kandidat til ældrerådsvalget

12. april 2017

Er du bosat i Hvidovre Kommune, og er du fyldt 60 år eller fylder 60 senest den 21. november 2017, kan du stille op til Ældrerådsvalget. Valget afholdes i november samtidig med kommunalvalget.
Ældrerådets medlemmer vælges for en periode på fire år, og der skal vælges syv medlemmer til Ældrerådet samt syv suppleanter. Det nyvalgte ældreråd træder i funktion 1. februar 2018. Som medlem af ældrerådet er du med til at have indflydelse på ældreområdet i Hvidovre.

Sådan bliver du kandidat
Der afholdes fire orienteringsmøder om Ældrerådets arbejde og Ældrerådsvalget. På disse møder kan du stille spørgsmål til det siddende Ældreråd. Du kan også melde dig som kandidat til Ældrerådsvalget på møderne. Møderne afholdes på følgende dage og steder:

 • Lokalområde Risbjerg, onsdag den 14. juni kl. 16-18
  i HUSET, Hvidovrevej 253B
 • Lokalområde Nord, onsdag d. 16 august kl. 13-15
  i Aktivitetscenteret Hvidovregade 49
 • Lokalområde Strandmarken, torsdag d. 24. august, kl. 14-16
  i Frihedens aktivitetslokaler, Lille Friheden nr.1
 • Lokalområde Avedøre, onsdag den 23. august kl. 14-16
  i Enghøjhusets ’Pusterummet’ Hovedstien nr. 10

Sidste frist for at melde sig som kandidat er mandag d. 28. august 2017 kl. 12.00
Er du forhindret i at komme til møderne, kan du melde dig som kandidat ved at kontakte konsulent Betina Engelhardt Rasmussen på tlf: 3639 3821 eller på e-mail btk@hvidovre.dk.

Ældrerådets arbejde.
Ældrerådets opgaver er mange og forskelligartede, og en plads i Ældrerådet giver indsigt og medindflydelse på udviklingen af ældreområdet i Hvidovre Kommune. Rådet har høringsret på samtlige politiske sager, der har betydning for de ældre i Hvidovre Kommune.
Konkret fungerer Ældrerådet blandt andet som sparringspartner til Kommunalbestyrelsen i politiske sager, der berører ældrebefolkningen i Hvidovre. Ældrerådet er også repræsenteret i relevante arbejdsgrupper og brugerråd på ældreområdet. De deltager også i forskellige arrangementer i samarbejde med Det Frivillige Ældrearbejde, de fire Lokalråd, foreningslivet generelt og Hvidovre Kommune.

Ældrerådet afholder et møde om måneden, men mødes også med relevante forvaltninger og politiske udvalg.

Ældrerådet har kontor i HUSET, Hvidovrevej 253b, hvor rådet holder møder, udarbejder høringssvar og holder forskellige arrangementer. Ældrerådet udgiver bladet ’Ældrerådet orienterer’, der udkommer 3 gange årligt. Du kan læse mere om Ældrerådets arbejde og hente bladet på www.aeldreraadet.hvidovre.dk