Har du udfyldt dit spørgeskema om sundhed?

Mere end 1100 Hvidovre-borgere har allerede udfyldt det spørgeskema om deres sundhed, som de har fået tilsendt. Hvis du også vil give dit bidrag til Danmarks største sundhedsundersøgelse, så tjek i din e-Boks om du er blevet inviteret med i undersøgelsen.
31. marts 2017
Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler eller går du på arbejde?

Spørgsmål som disse står sammen med en lang række andre i det spørgeskema, der er blevet sendt ud til cirka 2800 Hvidovre-borgere. 

Mere end 1100 har allerede udfyldt undersøgelsen, som skal give en dybere indsigt i vores sundhed og trivsel. Målet med undersøgelsen er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler.

Så er du en af de udvalgte, som endnu ikke har svaret, så er der stadig mulighed for at nå det inden fristen 3. maj.