Rottebekæmperen på besøg

31. marts 2017
I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone og landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme i landzone med sikringsordninger. 
Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Er der ikke nogen at træffe i hjemmet, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvordan du kan kontakte Vej- og Parkafdelingen, hvis du har rotter.
I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis du henvender dig til Vej- og Parkafdelingen via www.hvidovre.dk/rotter.
Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.