Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt fra kommunalbestyrelsen

Udvalgte nyheder fra Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar
6. marts 2017
Ændring i aftale om Hvidovre Motionscenter (punkt 4)
Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af et medlemsforslag fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Karl-Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP) at ændre på aftalen om Hvidovre Motionscenter fra budgetaftalen for 2017. 
Ændringen betyder, at Hvidovre Motionscenter skal holde åbent i hverdagene fra klokken 7 til 14. Her kan pensionister, efterlønnere og borgere, der skal genoptræne benytte centret. I den forbindelse bliver der ansat to medarbejdere på 35 timer ugentlig hver, som skal kunne hjælpe og vejlede centrets brugere. Efter klokken 14 vil motionscentret blive drevet af en forening, og Kultur- og Fritidsafdelingen er stadig i dialog med det lokale foreningsliv for at finde ud af, hvordan denne del skal fungere.

Helhedsplan for Hvidovre Bymidte (punkt 9)

En enig kommunalbestyrelse godkendte Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte. Beslutningen omfatter udover selve helhedsplanen de bemærkninger, bymidteudvalget kom med på baggrund af borgernes høringssvar. Bl.a. vedtog kommunalbestyrelsen at følge bymidteudvalgets anbefalinger om, at der skal laves en trafikanalyse for den nye bymidte, og at der skal arbejdes videre med idéen om, at offentligheden skal have adgang til den øverste etage på Hvidovre Rådhus. Desuden skal det skrives ind i helhedsplanen, at rådhuset skal være den højeste bygning i området, og kulturlivet på Risbjerggård skal tænkes sammen med Teater Vestvolden, som efter planen skal flytte ind i bymidten. Den endelige helhedsplan bliver offentliggjort på hvidovre.dk på et senere tidspunkt.

Lokalplan for Præstemosen (punkt 10)

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.
Den nye lokalplan skal være en garant for, at området kan udvikles til et velfungerende, permanent kolonihaveområde. Lokalplanen skal især sikre, at de enkelte kolonihavehuse ikke overstiger et areal på 57 kvadratmeter. Udhuse, drivhuse og lignende må ifølge den nye lokalplan ikke have et bebygget areal, der tilsammen overstiger 30 kvadratmeter for den enkelte ejendom. Desuden må højden på kolonihavehusene ikke være mere end fire meter.

Tilretning af organisationen i Hvidovre Kommune (punkt 14)

Hvidovre Kommune får en ny struktur, der træder i kraft 1. maj. De nuværende 17 afdelinger fordelt på tre forvaltninger, bliver til i alt 13 nye centre, fordelt på 9 fagcentre og 4 fællescentre. Den nye centerstruktur, som en del andre kommuner også har, skal styrke den borgerrettede opgaveløsning og skabe bedre tværgående sammenhæng og en mere effektiv organisation, hvor der ikke bliver opbygget parallelle administrative systemer.
De nye centre er: Center for Trafik og Ejendomme, Center for Borgerservice, Center for Beskæftigelse, Center for Plan og Miljø, Center for Kultur og Fritid, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse, Center for Politik og Ledelse, Center for Økonomi og Analyse, Center for Personale og Løn, Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv. 
Tilretningen af organisationen blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse.

Ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter (punkt 19)

Frihedens Idrætscenter skal have en ny ismaskine, der kan sørge for ny og fin is til skøjteløbere og ishockeyspillere. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der bruges 800.000 kroner til indkøb af en ny ismaskine. 

Eliteidrætspolitik sendt i høring (punkt 20)
Et nyt forslag til en eliteidrætspolitik er sendt i høring frem til 31. marts. Eliteidrætspolitikken indeholder de strategiske visioner for kommunens arbejde med eliteidræt frem mod 2020, og den består blandt meget andet af en vision om, at Hvidovre skal være Team Danmark Kommune indenfor de næste ti år.