Droneoverflyvning over Præstemosen

16. marts 2017
Hvidovre Kommune vil foretage droneoverflyvning af Grundejerforeningen Præstemosen i perioden fra den 27. marts 2017 til den 12. april 2017. Ved dårligt vejr (fx regn eller hård blæst) forlænges flyveperioden til og med den 20. april. Der flyves ikke på lørdage og helligdage.
Dronen vil flyve i en højde af ca. 60 meter over området. Formålet med droneoverflyvningen er ved hjælp af kamera at foretage en udvendig opmåling af bygninger og bygningernes afstand til skel. Opmålingerne skal bruges til opdatering af BBR.

Området
Dronen vil overflyve området, der ligger i grundejerforeningen Præstemosen
Bag skel på ejendommene M. Bechs Allé 124-145 og nordligt sideskel på Rebæk Allé 75
Nordligt fortov på vejen Agermosen fra Rebæk Allé til Vesterskel
Sydligt fortov på Præstemosen fra Brøndager til Vesterskel.
Der vil forekomme situationer, hvor dronen ikke kan fortage korrekt opmåling, og hvor det derfor bliver nødvendigt at foretage manuel opmåling på grunden.
Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelse om bygnings- og boligregistrering § 3, stk. 2 samt Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område § 12, stk. 2.
Flyvningen gennemføres af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, hvis ottepropels drone og dronepilot er godkendt som droneoperatør over bebygget område af Trafik- og Byggestyrelsen.