Flishugning

9. februar 2017

Hvidovre Kommune tilbyder borgere, boligselskaber og kommunale institutioner at få hugget flis af stammer og større grene. Det foregår i uge 9 - fra den 27. februar til og med 3. marts. 

Flishugningen finder sted uden for skel ved den enkelte ejendom. Vi flishugger stammer og grene, der er 1-3 m lange og har en diameter på 3-15 cm. Grenene skal være uden større sidegrene og rødder. 

Vi kan IKKE hugge flis af nåletræer, buske og mindre grene, rådne/smuldrende grene og sammen-filtrede grene.

Tilmelding og mere information på www.hvidovre.dk/affald.

Du kan også tilmelde dig på affald@hvidovre.dk eller på tlf. 36 39 36 39 senest mandag den 20. februar.