Hvidovre Kommune skruer op for vinterbekæmpelsen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye forbedrede retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse. Det vil især kunne mærkes ved daginstitutionerne, skolerne og cykelstierne på dele af Avedøre Holme
12. januar 2017
Selvom vinteren endnu ikke har vist sig fra sin barske side, så er Hvidovre Kommunes vintertjeneste klar til at rykke ud, når sneen falder og vejene bliver glatte.

Fremover bliver snerydningen og glatførebekæmpelsen intensiveret en række steder i kommunen.
Det er daginstitutionerne, Hjemmeplejens mødesteder, cykelstierne omkring skoler og på udvalgte strækninger på Avedøre Holme samt de kommunalt-ejede parkeringspladser, som bliver opprioriteret, og det vil komme mange borgere til gavn.

”Vi skruer op for vinterbekæmpelsen, fordi vi blandt andet gerne vil sikre, at cykelstierne for skolebørn er ufarlige at køre på, selvom det har sneet, og at der er ryddet for sne, når børn, forældre og medarbejdere skal ind til vores daginstitutioner,” siger Mikkel Dencker, der formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Konkret betyder ændringerne, at der foran daginstitutionerne vil blive ryddet for sne udenfor normal åbningstid hele døgnet alle ugens syv dage. Det samme bliver tilfældet foran Hjemmeplejens mødesteder og på udvalgte cykelstier foran skolerne. Desuden vil cyklister på strækningen fra Kalvebodbroen og til Stamholmen opleve en forbedret snerydning.
Ændringer i vinterbekæmpelsen blev besluttet af en enig kommunalbestyrelse tirsdag 20. december.