Madfirma ophører og overdrages til Det Danske Madhus

6. januar 2017

Din Private Kok er en af de virksomheder, som leverer måltider til borgere i eget hjem i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune er blevet orienteret om, at Din Private Kok har indgået aftale med Det Danske Madhus om virksomhedsoverdragelse. Det sker den 1. februar 2017. Det Danske Madhus er i forvejen leverandør i Hvidovre Kommune.

58 borgere bliver berørt af virksomhedsoverdragelsen, og skal vælge ny leverandør inden den 1. februar 2017. Visitationen kontakter alle berørte borgere telefonisk. Her vil visitationen orientere borgerne om situationen og vejlede om, hvordan de vælger ny leverandør. Hvidovre Kommune beklager de gener og den utryghed, det kan give for borgerne.