Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2016

Udvalgte punkter på dagsordenen
14. december 2016

Forslag til lokalplan for nye boliger på Avedøre Tværvej (Pkt 7)


Kommunalbestyrelsen har godkendt et forslag til en lokalplan, der skal gøre det muligt at udstykke et areal på Avedøre Tværvej 60-66 til parcelhuse, dobbelthuse eller rækkehuse. På grunden ligger pt. fire huse, der tidligere har fungeret som tjenesteboliger for Avedørelejren.
Lokalplan 458 forslag forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.
Den nye lokalplan kræver, at der laves et til tillæg for Kommuneplan 2016, der giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenten fra 30 til 35 procent for det rammeområde, der kaldes ”Avedørelejren” (Pkt. 8).

Lokalplan 464 for boliger på Langkildevej 1 endeligt vedtaget (Pkt. 9)


Med vedtagelsen af en ny lokalplan for Langkildevej 1 har kommunalbestyrelsen godkendt, at ejeren af grunden nu kan opføre rækkehuse i op til to etager.

Nye rækkehuse og lejligheder på Landlystvej (Pkt. 10)


Et forslag til en ændring af Kommuneplan 2016 sendes nu i høring. Forslaget går ud på, at ændre et erhvervsområde på Landlystvej til et blandet byområde med både erhverv og boliger.
Konkret drejer det sig om erhvervsejendommen på Landlystvej 42, hvor ejeren ønsker at rive bygningerne ned for i stedet opføre rækkehuse og etageboliger.

Borgerrådgiverens årsberetning (Pkt. 11)


Borgerrådgiveren, som er ansat af kommunalbestyrelsen, har aflagt sin beretning for år nummer to i Hvidovre Kommune. Årsberetningen viser, at antallet af henvendelser til borgerrådgiveren er steget med 20 % siden borgerrådgiverens første år, men dette skyldes ikke, at der sket flere fejl i forvaltningen. Borgerrådgiveren vurderer, at forklaringen er, at flere borgere nu kender til muligheden for at henvende sig, hvis man fx oplever fejl eller ikke føler sig retfærdigt behandlet af kommunen.
Årsberetningen indeholder særligt to punkter, som kommunens ansatte skal være opmærksomme på: Sagsbehandlingstiden og kompetenceudvikling, når det gælder ”god forvaltningsskik”/forvaltningsret. 
Borgerrådgiveren har da også i året, der er gået, holdt kurser i almindelig forvaltningsret for forskellige afdelinger i kommunen.

Børne- og ungepolitik gælder tre år mere (Pkt. 17)


Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at den gældende børne- og ungepolitik forlænges med yderligere tre år. Eneste ændring vil være, at politikken skifter navn til ”Vores by, vores børn”. Hensigten med at gøre børne- og ungepolitikken gældende i flere år er at give arbejdsro til kommunens institutioner og afdelinger og god mulighed for at få udmøntet politikken. 

Kommunen støtter VM i curling for kvinder (Pkt. 21)


Frihedens Idrætscenter vil lægge is til, når der i 2019 bliver afholdt VM i curling for kvinder, og Hvidovre Kommune støtter desuden begivenheden med et tilskud på 1.542.500 kr. 

Bedre affaldsordninger i etageejendomme (Pkt. 23)


I løbet af det kommende år vil det blive nemmere for beboere i Hvidovres etageejendomme at komme af med farligt affald som batterier, maling, kemikalier, elektronik osv. Til gavn for både beboere og miljøet vil der blive sat nye affaldsbeholdere og sorteringssystemer op i en række bebyggelser i kommunen.