Flishugning

23. november 2016
Hvidovre Kommune tilbyder borgere, boligselskaber og kommunale institutioner at få hugget flis ud af stammer og større grene. Det foregår i uge 49 fra den 5. december til og med 9. december. 

Flishugningen finder sted ved den enkelte ejendom og omfatter stammer og grene med en diame-ter på mellem 3 cm og 15 cm og med en længde på 1-3 meter. Der må ikke være større sidegrene eller rødder. 

Vi kan IKKE flishugge grene fra nåletræer, buske og mindre grene, rådne og smuldrende grene og sammenfiltrede grene.

Tilmelding skal ske på hvidovre.dk/affald, på affald@hvidovre.dk eller på tlf. 36 39 36 39 senest mandag den 28. november.