Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2016

27. oktober 2016

Kommuneplan 2016 endeligt vedtaget (Pkt. 5)

Et revideret forslag til kommuneplanen har været i offentlig høring fra juni til september 2016 og indeholder seks temaer, der beskriver rammer og planer for udviklingen i Hvidovre over de næste mange år. Temaerne er ”Børn og familier”, ”Kulturarv”, ”Byområdet”, ”Landskab”, ”Miljø og forsyning” og ”Klimatilpasning”. Forskellen på det oprindelige forslag til kommuneplanen og det reviderede forslag er, at bydelscentret Hvidovre Stationscenter er blevet udvidet, og at der lige syd for Landlystvej er udpeget et nyt lokalcenter. Det betyder, at ejendommene langs Hvidovrevej fra Hvidovre Station til Hvidovre Torv - bort set fra de eksisterende boligbyggerier – nu er udlagt til detailhandel og lignende.Kommuneplan 2016 kan ses på www.kommuneplan.hvidovre.dk

Endelig vedtagelse af Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge (Pkt. 6)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny lokalplan, der har fokus på at bevare landsbymiljøet omkring Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge bliver bevaret. Lokalplan 135 skal bl.a. sikre, at nye byggerier kommer til at passe ind i den historiske Hvidovre Landsby. 

Hvidovre ser positivt på Rødovres planer for området ved Rødovre Station (Pkt.7)

Rødovre Kommune har sendt et forslag til en ny lokalplan og et forslag til et kommuneplantillæg i offentlig høring. Forslagene drejer sig om området ved Rødovre Station - lige ved Rebæk Søpark i Hvidovre.  Her vil Rødovre Kommune gerne opføre høje boligbyggerier, byggeri til erhverv osv. 
Hvidovres kommunalbestyrelse har sendt et positivt høringssvar, der dog opfordrer til, at Rødovre Kommune er opmærksomme på en række punkter, bl.a. skygge- og støjpåvirkninger i forhold til de Hvidovre-borgere, der bliver naboer til det nye byggeri, parkering og klimatilpasning. 

Boliger til ældre, unge og handicappede på Kløverprisvej (Pkt. 10)

Kommunalbestyrelsen har godkendt opførelsen af et 5-6 etages byggeri på Kløverprisvej, hvor der skal være i alt 279 almene boliger. Der bliver i alt 78 ældreboliger, 11 boliger til fysisk og  psykisk handicappede, 37 boliger til unge på særlige vilkår og 122 ungdomsboliger

Børnehuset Immerkær flytter permanent til SFO-okaler (Pkt. 13)

Børnehuset Immerkær har i siden august været genhuset i Immerkær SFO’s lokaler, og nu er det besluttet, at dér skal børnehuset blive. Holmegårdsskolen står foran en større renovering, og i den forbindelse vil der blive rokeret rundt på funktioner, så Immerkær SFO i første omgang flytter ind på det tidligere Holmegård Bibliotek. Senere – når biblioteksbygningen skal renoveres – vil der blive sat pavilloner op på skolen, hvor SFO’en kan være.

Tilbud om seniorsamtaler til alle over 75 år (Pkt. 16)

Hvidovre Kommune har fået et nyt koncept for de såkaldte ”forebyggende hjemmebesøg” for ældre borgere. Tilbuddet hedder nu ”Seniorsamtaler” og kan foregå enten som individuelle samtaler eller i en gruppe. Den nye form er udviklet i et samarbejde mellem kommunen, Ældrerådet, Risbjerg Kirke, Ældresagen, frivillige foreninger og aktivitetstilbud. 
Ændringen betyder bl.a., at også 65-79-årige i nogle tilfælde vil få tilbud om en seniorsamtale. 

Vinterbaderne får rentefrit lån (Pkt. 17)

Kommunalbestyrelsen har bevilliget foreningen Hvidovre Vinterbadere et rentefrit lån på op mod 450.000 kr. Lånet skal bruges til det badehus, som foreningen er ved at bygge ud for Hvidovre Havn. Foreningen har desuden modtaget tilskud fra en række fonde.

Fortsat kortere vinter-åbningstider på Avedøre Bibliotek (Pkt. 19)

I et år har Avedøre Bibliotek haft kortere åbningstider i de mørke vintermåneder for at forebygge uro og utryghed. De ændrede åbningstider har haft en gavnlig effekt, og derfor fortsætter ordningen.
Den større tryghed omkring biblioteket har givet flere besøgende, og den tidlige åbning i hverdagene har desuden gjort det nemmere for institutioner og skoler at bruge biblioteket. 

Kommunen indgår reklameaftale med HIF Fodbolds amatørafdeling (Pkt. 21)

Hvidovre Kommune og HIF Fodbolds amatørafdeling har indgået en reklameaftale, der indebærer, at afdelingen bl.a. kan tjene penge ved sælge mobile reklameskilte til sponsorer.

Nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald (Pkt. 22)

Hvidovre Kommunes regulativer for, hvordan borgere og virksomheder skal håndtere deres affald er blevet opdateret. Bl.a. er den nye genbrugsordning for haveboliger med to-kammerbeholdere til affaldssortering skrevet ind i regulativet, ligesom der også er beskrevet, hvordan virksomheder skal sortere og sende affald til genanvendelse. De nye regulativer har været i høring hen over sommeren, og kan findes på hvidovre.dk.

Grønt Regnskab 2015 (Pkt. 23)

I 2015 var CO2-udledningen fra Hvidovre Kommunes ejendomme 2,04% mindre end i 2014. Dermed lever kommunen op til sin klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening. 
De gode resultater skyldes dels kommunens investeringer i bygninger og tekniske løsninger, der kan være med til at spare på energien, dels en større klimabevidsthed hos medarbejdere og brugere.  Og endelig har de forsyningsselskaber, som kommunen er kunde hos, generelt større fokus på at bruge vedvarende energi til at producere fx elektricitet og varme.

Plan for beskæftigelsen i 2017 (Pkt. 24)

Kommunalbestyrelsen har godkendt Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017. Planen beskriver, hvordan kommunens jobcenter i det kommende år vil hjælpe og støtte borgere uden arbejde til at komme ud på arbejdsmarkedet, i uddannelse osv. Beskæftigelsesplanen er bygget op over fem pejlemærker, som er: Indsats mod sort arbejde, unge, virksomhedsindsats, langtidsforsørgede og integration.